Pravidla užití portálu


Pravidla zde uvedená platí bezvýhradně pro všechny návštěvníky internetového portálu sexxx.cz (dále jen "interentový portál"). Návštěvou či jakoukoli jinou formou konzumace obsahu internetového portálu dáváte najevo plný souhlas s těmito pravidly.  

Internetový portál je určen pouze pro osoby starší 18 let. Potvrzením na internetovém portálu stvrzujete, že jste starší 18 let, a že jste se s těmito podmínkami seznámili, plně jste obsahu podmínek porozuměli, a plně s nimi souhlasíte.  Pokud se nacházíte ve státě, kde je pro dosažení plnoletosti vyžadován zákonem jiný věk, prohlašujete, že jste této hranice dosáhli.   

Plně si uvědomujete, že internetový portál obsahuje sexuálně explicitní materiál. Tato skutečnost vás nijak nepohoršuje, nepoškozuje ani neuráží. Na internetový portál nepřistupujete ze zemí, která takový materiál zakazuje.
Vzhledem k obsahu internetového portálu zaručujete, že svým chováním na tomto internetovém portálu neumožníte přístup k obsahu a internetovému portálu komukoliv nezletilému či nezpůsobilému. Zároveň prohlašujete, že váš zájem o údaje obsažené na internetovém portálu jsou zcela soukromé a pro vaši vlastní potřebu.

Upozorňujeme, a vy berte na vědomí, že v žádném případě nevstupujeme do právních vztahů mezi Vámi a inzerentem a nejsme odpovědni za řádné plnění služeb inzerenta a zároveň, že internetový portál neposkytuje žádné služby erotického nebo jiného charakteru, které jsou na internetovém portálu nabízeny.  Vezměte na vědomí, že odpovíte-li na prezentaci služeb zveřejněných na internetovém portálu, uzavíráte následně případnou smlouvu přímo s určitým inzerentem. Obsah smlouvy a veškeré její náležitosti sjednáváte výlučně s určitým inzerentem.

Internetový portál slouží pro prezentaci služeb, které nabízejí registrovaní uživatelé internetového portálu (inzerenti). Neneseme žádnou odpovědnost za případné občanskoprávní spory či trestní odpovědnost, která mohou vzniknout ze vztahů mezi uživatelem a inzerentem, jakožto samostatnou osobou, nebo organizací, jejichž nabídky jsou součástí prezentací na internetovém portálu. Nad vztahy mezi uživatelem a inzerentem nemá internetový portál žádnou kontrolu.

Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na internetovém portálu. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi námi řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Berte na vědomí, že porušením pravidel se vystavujete riziku právních sporů (občansko i trestněprávních).

 Tyto podmínky jsou platné od 1.2.2024

© 2024 Sexxx.cz